Presentje voor clubleden

In dit bijzondere Corona jaar zijn veel evenementen en clubactiviteiten noodgedwongen afgelast. Iedereen mist de gezellige samenkomsten en mooie ritjes..

Namens het bestuur van BMW touring Club is daarom recent (november 2020) een presentje verstuurd naar alle leden, mede om het gemis aan clubevenementen wat te verzachten. De verrassing bestond uit een fraaie reproductie van een Touring Club sticker uit vervlogen tijden, het huidige clublogo als shirtlogo en het clubpasje.

In de begeleidende brief spreekt voorzitter Paul Gebbink de hoop uit dat we voor het volgende jaar weer op de vertrouwde wijze gezellige clubactiviteiten kunnen organiseren.

Geplaatst in Berichten.